Català   Español   English   
- FRANCESC XAVIER PUYOL CAPEL- DIPLOMAT EN FISIOTERÀPIA PER LA UDG.   COL.LEGIAT Nº 7670- LLICENCIAT EN PSICOLOGIA    COL.LEGIAT Nº  22758- MASTER EN PSICOLOGIA I QUALITAT DE VIDA.- POSTGRAU EN PSICOLOGIA CLÍNICA.- ACREDITAT COM A PSICÒLEG GENERAL SANITARI- FORMACIÓ EN ELECTROLISI PERCUTÀNEA      TERAPÈUTICA (EPTE)- PUNCIÓ SECA-  FISIOTERÀPIA EN CIRURGIA CARDÍACA I  CARDIOLOGIA
- BORJA  DOMINGUEZ MANTES- DIPLOMAT EN FISIOTERÀPIA PER LA UDG.    COL.LEGIAT Nº11974- ACTUALMENT CURSANT GRAU EN CIÈNCIES DE    L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A EUSES.
- CARLES NADAL SAGUER- DIPLOMAT EN FISIOTERÀPIA ER LA UNIVERSITAT    RAMON LLULL (BARCELONA)COL.LEGIAT Nº 2292- POSTGRAU EN OSTEOPATÍA PER LA EOB (ESCOLA  D'OSTEOPATÍA DE BARCELONA)- POSTGRAU EN OSTEOPATÍA PEDIÀTRICA PER LA  UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)- FORMACIÓ EN ELECTROLÍSI PERCUTÀNIA    TERAPÈUTICA (EPTE)- POSTGRAU EN DOLOR I DOLOR MIOFASCIAL.  TRACTAMENT CONSERVADOR I PUNCIÓ SECA PER  LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA  (UIC)- FORMACIÓ EN REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL (RPG)