Català   Español   English   
- FRANCESC XAVIER PUYOL CAPEL

- DIPLOMAT EN FISIOTERÀPIA PER LA UDG.
   COL.LEGIAT Nº 7670
- LLICENCIAT EN PSICOLOGIA 
   COL.LEGIAT Nº  22758
- MASTER EN PSICOLOGIA I QUALITAT DE VIDA.
- POSTGRAU EN PSICOLOGIA CLÍNICA.
- ACREDITAT COM A PSICÒLEG GENERAL SANITARI
- FORMACIÓ EN ELECTROLISI PERCUTÀNEA      TERAPÈUTICA (EPTE)
- PUNCIÓ SECA
-  FISIOTERÀPIA EN CIRURGIA CARDÍACA I  CARDIOLOGIA
- BORJA  DOMINGUEZ MANTES

- DIPLOMAT EN FISIOTERÀPIA PER LA UDG.
    COL.LEGIAT Nº11974
- ACTUALMENT CURSANT GRAU EN CIÈNCIES DE    L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A EUSES.- CARLES NADAL SAGUER

- DIPLOMAT EN FISIOTERÀPIA ER LA UNIVERSITAT    RAMON LLULL (BARCELONA)
COL.LEGIAT Nº 2292
- POSTGRAU EN OSTEOPATÍA PER LA EOB (ESCOLA  D'OSTEOPATÍA DE BARCELONA)
- POSTGRAU EN OSTEOPATÍA PEDIÀTRICA PER LA  UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)
- FORMACIÓ EN ELECTROLÍSI PERCUTÀNIA    TERAPÈUTICA (EPTE)
- POSTGRAU EN DOLOR I DOLOR MIOFASCIAL.  TRACTAMENT CONSERVADOR I PUNCIÓ SECA PER  LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA  (UIC)
- FORMACIÓ EN REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL (RPG)